Zarządzanie sieciami komputerowymi – Outsourcing IT

Trudno dziś znaleźć firmę, która mogłaby funkcjonować bez sprawnie działającego systemu teleinformatycznego. Od niego bowiem w znacznej mierze zależy komunikacja z klientami czy efektywność pracownika. 
Proponowane rodzaje umów outsourcingowych:

  • Stałe umowy serwisowe z gwarantowanym czasem reakcji
      − bez ograniczeń czasowych godzin pracy.
  • Stałe umowy serwisowe z gwarantowanym czasem reakcji
      − z wykupionym pakietem godzin pracy.

Wszystkie umowy serwisowe są negocjowane indywidualnie.

W ramach umowy oferujemy krótkie czasy reakcji w przypadku awarii sieci oraz pomoc naszych specjalistów w rozwiązywaniu problemów technicznych pojawiających się na stacjach roboczych i innych urządzeniach IT Zleceniodawcy.

Zawierane umowy obejmują problemy bezpieczeństwa danych począwszy od zabezpieczenia sieci Klienta przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz (spoza firmy), poprzez zabezpieczenie danych zgromadzonych na serwerach, jak również bezpieczeństwo samych serwerów a skończywszy na zabezpieczeniu samych stacji roboczych.
Zawierane umowy zobowiązują nas między innymi do monitoringu sieci teleinformatycznej Klienta, aby zapobiec awariom, jak również do bezpłatnych porad we wszystkich kwestiach związanych z problemami IT (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji itp.).
Administrujemy serwerami opartych na platformach Microsoft Windows Server oraz Unix / Linux.


back.gif Wstecz